Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím našeho on-line obchodu

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny internetové specializované obchody společnosti Dana Barochová

Upozornění :

 • Souhlasem s obchodními podmínkami potvrzujete že je vám 18 let.
 • Osobám mladším 18 let zboží na tomto eshopu neprodáváme.

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies

 

Základní údaje

 • Provozovatel : Dana Barochová
 • Dobříč 116
 • Dobříč, 25225
 • IČ: 16184432
 • DIČ: CZ5553301061
 • Registrace: ŽIV/00443/05/V/z1, ev.č.: 310013-28958-01 

 

Tel. : 774312227

Email objednavkyeshop@seznam.cz

Číslo bankovního účtu pro ČR : 3010030100/2010

Číslo bankovního účtu pro Slovensko : 
3010030100/2010

 

Platby převodem pro Slovensko :

IBAN: CZ8520100000003010030100
BIC/SWIFT : 
FIOBCZPPXXX
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

 

Prohlašujeme že dle Zákona - nejsme členové EET - přijímáme platby pouze převodem na účet - Nepřijímáme platbu v hotovosti.

Všechny příjmy přijímá naše společnost Dana Barochová jen převodem na bankovní účet.

Platby :

Převodem na náš účet

Na dobírku - Zboží vám doveze kurýr PPL a Vaší platbu nám převede na náš účet.
OSOBNÍ ODBĚR PRAHA
- Provádí pro nás sjednaný partner D.B - KURÝRNÍ A TECHNICKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM PRAHA, které pro nás zboží doručí k vám osobně a platbu za zboží nám převede na náš účet.

 

Objednávky přijímáme přes internetový obchod

Provozní doba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Společnost je spolehlivým plátcem DPH, informace o spolehlivém plátci DPH najdete zde

Dana Barochová je registrována u úřadu pro ochranu osobních údajů

Reg. číslo subjektu:00059027

Číslo evidence: 001

Reklamační oddělení servis: Dana Barochová, Kladenská 90, Úhonice 252 18

Pracovní doba: pondělí - pátek 9 hod - 12 hod

V jinou dobu je nutné si sjednat návštěvu po telefonu na  774312227

Email pro reklamace: objednavkyeshop@seznam.cz

Upozornění pro majitele stránek, eshopů a jiných médií či provozovatelů jakýchkoliv stránek, tiskovin atd.
Kopírování textu s celého webu je možné pouze v případě že bude umístěn k textu HTML odkaz na naše stránky.
Kopírování textu s celého webu bez našeho souhlasu je trestné a proti tomuto jednání bude právně postupováno jako nekalosoutěžního jednání dle § 44 obchodního zákoníku.

Při nákupu v našem obchodě je vždy k zákazníkovi přistupováno dle našich obchodních podmínek a dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Úvodní ustanovení.

 • Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
 • Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.
 • Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
 • Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
 • Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 • Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 • Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České Republiky.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 • Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „viz technické řešení v e-shopu“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Ustanovení zrušení objednávky v náhlých případech

 

ZRUŠENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY NAŠEHO E-SHOPU - Dana Barochová

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:

A) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.

B) Dodavatel změnil cenu nebo zvýšil náklady na zboží.

C) Zboží došlo od dodavatele poškozené, nekompletní nebo jinak neodpovídající kvalitě k prodeji.

D) Dodavatel již nemá náhle patřičnou barvu zboží, která je vystavena a požadována zákazníkem: v tomto případě e-shop objednávku zruší, vystaví jinou barvu skladem a zákazník si může objednat zboží v jiné barvě pokud mu to tak vyhovuje.

V případě že zákazník zboží již zaplatil platbou převodem na účet, jeho peníze mu budou vráceny na účet zpět.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • Platby přijímáme pouze převodem na účet
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 • Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 • V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
 • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Kupující má, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů.

 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž mu prodávající zašle prostřednictvím elektronické pošty.
 • Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 • V našem internetovém obchodě nabízíme kupujícímu možnost vrácení zboží bez udání důvodu a to na dobu 21 dnů od nákupu/od převzetí zboží/.
 • Tuto možnost poskytujeme, protože chápeme, že kupující kupuje zboží např. jako dárek.
 • O tuto námi nabízenou možnost musí kupující zažádat písemně prostřednictvím elektronické pošty, kde mu bude tato možnost námi odsouhlasena a zapsána do dokladu-faktury.
 • Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy - obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
 • Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 

 

Zboží si může kupující vyzkoušet a vrátit ho takto:

 • Nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení.
 • Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude prodávající mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu pokud je zboží poškozeno.
 • Je možné také vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.
 • V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 

 

Naše služba:

 • Pro kupující v Praze je určen náš pracovník, který s Vámi Váši reklamaci či jiný problém vyřeší.
 • Zboží nám kupující v Praze nebude zasílat, veškeré záležitosti s ním vyřeší náš pracovník.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 • V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Doporučujeme kupujícímu porušení obalu fotograficky zdokumentovat a dokumentaci poskytnout prostřednictvím elektronické pošty prodávajícímu.

Ustanovení pro nevyzvednutí zásilky

 • V případě, že si kupující nepřevezme zásilku na dobírku bez udání důvodu a zjevných příčin, které mu v tomto bránily je prodávající oprávněn vymáhat škodu.
 • Kupující souhlasí s vymáháním škod vzniklých tímto jednáním (prokazatelné náklady na poštovné) a se smluvní pokutou 200,- Kč (částka pokrývá zbytečné náklady na znovu přijetí zboží do systému, vystavení na webu a účetní operace s tím spojené).
 • Tato částka bude fakturována do 14 dnů od vrácení zásilky na adresu internetového obchodu. V případě neuhrazení těchto nákladů a smluvní pokuty ve lhůtě splatnosti bude pohledávka postoupena a odprodána společnosti pro odkup pohledávek.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 a §§ 2161-2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
 • Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy/výše uvedeného emailu/
 • Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
 • Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 • Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
 • Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
 • Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
 • V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ

 • Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

 • Kupujícímu před prvním použitím radíme přečíst si návod k použití, který také najdete na našich stránkách u daného výrobku.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.
 • Při prodeji spotřebního zboží má kupující právo uplatnit odpovědnost za vady v délce 24 měsíců od převzetí zboží.
 • Jako záruční list slouží (potvrzení) daňový doklad – faktura.
 • Záruka se v žádném případě nevztahuje na běžné opotřebení zboží, nebo jeho dílů, způsobené používáním.
 • Kratší životnost zboží v takovém případě není možné považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.
 • Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou tj. záruční list a potvrzení.
 • Garance - všechny záruční reklamace, kde se závada objeví do 30 dnů od Vámi převzatého zboží, vyřešíme výměnou zboží za nový kus.
 • Reklamované zboží zasílejte kompletní včetně příslušenství.
 • Garance výměny zboží se v žádném případě nevztahuje na mechanické poškození.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při dodání nenese žádné vady.
 • Má-li zboží vadu nebo nemá vlastnosti zboží dále dle příslušného zákona (§ 2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady - tj. záruční odpovědnost, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese:

Dana Barochová

Kladenská 90

Úhonice, 25218

Tel.: 774312227

 • reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve velmi složitých situacích max. do 3 pracovních dnů.Informaci o doručení a zahájení reklamace vám zašleme emailem.
 • Reklamace včetně závady bude poté vyřízena nejpozději do třiceti 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako kdyby se jednalo o závadu, kterou nelze odstranit.
 • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, kde byla věc zakoupena.
 • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši - náhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s reklamací.
 • V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace a také ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly, pokud se však ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.
 • Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je obsahem a také jaký je způsob vyřízení.
 • Dále prodávající vydá kupujícímu pomocí e-mailu potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.
 • Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 • Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 • Prodávající zašle vyřízení reklamace emailem tj. elektronickou cestou.

Záruka se nevztahuje na:

 • Záruční podmínky se řídí § 2165 občanského zákoníku
 • Poruchy způsobené vyšší mocí.
 • Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a jiné).
 • Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele - návod je u každého výrobku na stránkách internetového obchodu.
 • Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné).
 • Spotřební materiál. Jde o součástky opotřebované provozem a jejich nutná pravidelná výměna.
 • Podmínkou reklamace v době záruky je dodání kompletního výrobku v spolu s paragonem, nebo fakturou s dokladem o zaplacení.
 • Kupující je povinen na své náklady provádět údržbu, prohlídky a čištění výrobku (pokud je to požadováno).
 • Pro realizaci reklamace je kupující povinen doručit zařízení do sídla firmy (prodávajícího).
 • Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou z důvodu špatné obsluhy nebo nevhodné manipulace se zařízením.
 • Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod výrobku, způsobený nesprávnou obsluhou nebo použitím na nevhodném zařízení.

Reklamace a reklamační řád

Reklamace

 • Zakoupili jste u nás zboží, a po nějaké době přestalo pracovat k Vaší spokojenosti?
 • Jak tedy postupovat v tomto případě, když chcete reklamovat zboží zakoupené v našem internetovém obchodě?
 • Vaši reklamaci vyřešíme v nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace, jak nám ukládá zákon.
 • Jak tedy reklamovat?
 • Výrobek můžete zanést nebo zaslat na naši výše uvedenou adresu.
 • 1.Prostřednictvím elektronické pošty Vám zašleme reklamační list na Vaši elektronickou adresu.

Co s výrobky, které budou mít neodstranitelnou vadu?

 • Pokud bude reklamované zboží posouzeno jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení zaplacené částky nebo zboží vyměnit za nový nebo jiný výrobek. Reklamované zboží se stává zbožím s neodstranitelnou závadou i tehdy, uplyne-li 30 dní od data, kdy byla reklamace doručena do sídla firmy (prodávajícího). V takovém případě máte stejná práva výměny zboží nebo vrácení peněz.

Náklady spojené s Vaší reklamací?

 • Pokud je Vaše reklamace oprávněná, máte právo na náhradu nutných nákladů spojených s vyřizováním reklamace.Jedná se o základní poštovné nutné k zaslání zboží k opravě do sídla firmy (prodávajícího).
 • Naše služba :Pro kupující v Praze je určen náš pracovník, který s Vámi Váši reklamaci či jiný problém vyřeší.
 • Zboží nám kupující v Praze nebude zasílat, reklamaci s ním vyřeší náš pracovník.

Neoprávněná a neuznaná reklamace

 • Nárok na náhradu těchto nákladů, ale nemáte v případě, že bude Vaše reklamace odmítnuta a považována za neoprávněnou.
 • Máte-li jakékoliv dotaz ohledně postupu při reklamaci nebo chcete zjistit, jaký je stav reklamace, můžete zaslat dotaz na výše uvedený email nebo volejte výše uvedený tel. kontakt. Rádi Vám poradíme!

Mimosoudní řešení reklamace.

 • Dle zákona vstupuje platnost dne 1.2 2016 možnost mimosoudního řešení.
 • V případě že nejste spokojeni s vyřízením reklamace máte právo řešit reklamaci mimosoudně.
 • Dozor nad mimosoudním řešením má na starosti Česká obchodní inspekce.
 • Podrobné informace o zahájení a postupu mimosoudního řešení naleznete na těchto stránkách zde.

Odpovědnost za informace

 • Provozovatel e-shopu se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
 • Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
 • Provozovatel e-shopu nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím námi provozovaného e-shopu.
 • Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.
 • Prohlížení a utvoření objednávky na našich stránkách je zdarma.
 • Náklady na provoz internetu, který zákazník používá, hradí sám svému provozovateli a poskytovateli internetu.
 • Rozumí se tím, že máte vlastní počítač a vlastní připojení k internetu, které hradíte svému poskytovateli tohoto připojení.

Smluvní ujednání pro firmy, nákup zboží na IČO.

 • Nákup na ičo se řídí dle obchodního zákoníku.
 • Nákupem na IČO se rozumí, že podnikatel má uvedeno na faktuře IČO.
 • Při tvorbě objednávky uvedl údaje své firmy a IČO.
 • Jako podnikatelé uskutečňujete své nákupy v režimu obchodního zákoníku.
 • Smluvní vztah : reklamace, odstoupení od smlouvy a další se řídí dle obchodního zákoníku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
 • Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Poučení

 • Pokud tyto podmínky odporují v některém ustanovení obecně platným právním předpisům České republiky, platí nadřazené právní předpisy a ustanovení v těchto podmínkách je neplatné.
 • V případě, že je část těchto obchodních podmínek v rozporu s právními předpisy ČR (např. v důsledku novely zákona), platný je právní řád ČR a daná část obchodních podmínek je neplatná

Upozornění našeho internetového obchodu

Registrace a certifikáty dle zákona

 • Veškeré certifikáty a registrace jsou k nahlédnutí na vyžádání.
 • Barva zboží se může lišit od fota o 10%.
 • Zboží je před odesláním vyzkoušeno, aby byla zaručena 100% funkčnost.
 • Reklamace na zboží se vyřizuje do 30 dnů dle zákona.
 • Zboží není vhodné pro osoby mladší 18 let.

Upozornění: Součástí obchodních podmínek jsou níže uvedené odkazy pro podrobné vysvětlení.

Autor: Dana Barochová

 

1. EET nejsme členové dle zákona

 

Prohlašujeme že dle Zákona - nejsme členové EET
Přijímáme platby pouze převodem na účet - Nepřijímáme platbu v hotovosti.

VYSVĚTLENÍ DLE ZÁKONA :

 • Elektronickou evidenci tržeb (EET) dle zákona nemusí mít, ti kteří peníze přijímají jen bankovním převodem.
 • Veškeré platby naše společnost Shopping net Praha s.r.o přijímá jen převodem na náš bankovní účet.
 • Nelze tedy u nás zakoupit zboží nebo služby hotovostní platbou ani toto požadovat.

Platební možnosti a doprava zboží a služeb :

 • Převodem na náš účet - doprava kurýrem - cenu za dopravu najdete v ceníku.
 • Na dobírku - cenu za dopravu najdete v ceníku.
 • Zboží vám přiveze kurýr PPL a peníze které od vás přebere za zboží nám poté převede na náš účet.

OSOBNÍ ODBĚR - doprava kurýrem Úhonice 90.

 • Tuto službu provádí pro nás sjednaný partner D.B - KURÝRNÍ A TECHNICKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM PRAHA
 • Zboží doručí k vám osobně a peníze nám převede na náš účet převodem.
 • Cena za dopravu je v ceníku.

2. Osobní vyzvednutí zboží v Praze ?

 • Zrušeno

3. Ustanovení pro zakázkovou výrobu a úpravu zboží dle přání zákazníka.

Výroba zboží na objednávku

 • Zboží si objednáte pomocí formuláře nebo lze i po telefonu/po telefonu budeme požadovat emailové potvrzení objednávky
 • V nabídce si vyberete zboží a napíšete úpravy, které požadujete /např.barva, velikost atd../
 • Bude Vám zaslána kompletní cena výpočet, dle Vašeho požadavku a vy jí odsouhlasíte.
 • Po potvrzení objednávky je zboží závazně objednáno.
 • Po dodání zboží k vám, protože se jedná o zakázkovou službu nelze odstoupit od smlouvy do 14 dní.


Pro objednávku zboží výroby na zakázku a úpravu zboží dle přání zákazníka platí ustanovení dle zákona 89/2012 Sb. a § 1837 odst. d.

 

4. Ustanovení pro prodej bazarové zboží:
Zákon § 619 odst. 3 občanského zákoníku

Na veškeré použité zboží v kategorii - Rozbalené zboží, použité - poskytujeme záruku 12 měsíců na projevené vady.
U zboží je popis stavu zboží jak vám bude dodáno.
U zboží jsou vypsány vady zboží a proč je poskutnuta sleva a zboží zařazeno do bazarového prodeje.
Na zboží je vystaven doklad a v dokladu je napsána záruka 6 měsíců.
Nedílnou součástí poskytnuté záruky je popis daného zboží v eshopu.
Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.
U zboží prodávaného za sniženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena ujednána.
Právo z vadného plnění se nevztahuje na :
Vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením.
Vady způsobené opotřebením, živelnou pohromou.
Prodáváme pouze zboží s přesným popisem.

Citace zákona:
Občanský zákoník paragraf § 619
§ 619
(1) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
(2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
(3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

5. Vnitropodniková směrnice

Dana Barochová, Dobříč 116, Dobříč, 25225
IČ: 16184432, DIČ: CZ5553301061

Vnitropodniková směrnice - Poskytování slev a dalších finančních zvýhodnění.

1. Obsahem vnitropodnikové směrnice

Poskytování slev a dalších finančních zvýhodnění je stanovit pravidla, organizaci, podmínky, povinnosti, odpovědnosti a pravomoci v charakterizované v názvu této směrnice. Smyslem směrnice je aplikovat zákonné předpisy na konkrétní podmínky ve společnosti Dana Barochová.

2. Vzhledem k tomu, že účetnictví se v praxi řídí mnoha zákony, vyhláškami a standardy, je obtížné podchytit vyčerpávajícím způsobem celý jejich výčet. Proto zde uvádíme přehled vybraných základních předpisů (v aktuálním znění), kterými se společnost Dana Barochová musí řídit a ze kterých bylo při tvorbě vnitropodnikové směrnice bylo čerpáno:

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti,
Pokyn MF č. D-210, o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží,
České účetní standardy,
vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

3. Poskytování slev a dalších finančních zvýhodnění

a) poskytování tzv. skont

Dodavatel může mít ve svých dodacích podmínkách uvedeno, že pokud odběratel zaplatí fakturu za zboží před lhůtou splatností, bude mu poskytnuto tzv. skonto.

Pokud je poskytnuti skonta považováno za cenovou podmínku, musí být chápáno jako poskytnutí slevy z ceny zdanitelného plnění. Pokud je tato sleva z ceny uplatněna před vystavením daňového dokladu, stanoví se základ daně podle § 14 odst. 6 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud je sleva poskytnuta až po vystavení daňového dokladu, může být provedena oprava základu daně podle § 15 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a vystaven daňový dobropis podle § 13 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pro úplnost je ještě třeba uvést, že takovéto obchodní případy nelze realizovat tak, že dodavatel uvede na daňový doklad alternativně (ve vazbě na rychlost úhrady) dvě ceny za zdanitelné plnění, takovýto doklad by odporoval platnému znění § 12 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Pokud je skonto platební podmínkou, původně sjednaná cena se nemění, a nevzniká tedy ani zákonitý důvod pro opravu základu daně podle § 15 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a vystavení daňového dobropisu.

b) poskytování tzv. bonusů

Dodavatelé mohou poskytnout svým odběratelům tzv. finanční bonusy za to, že v určitém časovém období od nich nakoupili zboží v hodnotě převyšující stanovenou částku. Takovéto finanční zvýhodnění dobrých a věrných zákazníků nemající přímou vazbu na jednotlivá zdanitelná plnění, ale pouze na celkovou hodnotu odebraného zboží, není zdanitelným plněním ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. V těchto případech dodavatelé nemohou vystavovat daňové dobropisy, protože nedochází ke změně původně sjednaných cen jednotlivých uskutečněných zdanitelných plnění a nevzniká zákonný důvod pro opravu základu daně podle § 15 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a vystavení daňového dobropisu.

c) poskytování tzv. záporných skont

Pokud je sjednáno tzv. záporné skonto, ať již je cenovou nebo platební podmínkou, tj. jedná se o zvýšení ceny nebo úhrady za zdanitelné plnění ve vazbě na jeho zaplacení, stanoví novelizované znění § 15 odst. 2 písni. a) zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, povinnost provést vždy opravu základu daně a vystavit daňový vrubopis. Toto neplatí v případě smluvního penále jako sankčního postihu za opožděné zaplacení sjednané ceny. Toto penále není zdanitelným plněním.

4. Druhy slev, účtování

Slevy jsou u dodavatele součástí tržeb, resp. mimořádných nákladů, mohou a spíše by měly však pro ně být zřízeny samostatné analytické účty. Tak, aby byl zabezpečen dokonalý přehled o příčinách jejich vzniku, dopadu do hospodaření podniku a vyvození závěrů pro další řízení podniku. Za slevy či srážky se považují všechny dotčené položky bez zřetele k tomu, zda zákazník měl předem nárok či zda se jednalo o slevu (srážku) dodatečně uznanou.

a) Prodej se slevou, tvorba opravné položky

Podstatnou stránkou je tvorba opravných položek na zlevněné zboží, která se odráží přes korekci v hodnotách netto rozvahy a vstupuje tak mimo jiné i do vypovídacích schopností finanční analýzy. Tvorba opravných položek koresponduje náklady k nákladům spojeným s udílením slev.

PŘÍKLAD 1
Firma nakoupila zboží, které se jí nepodařilo přes vydatnou reklamní kampaň prodat v celém objemu, pouze z poloviny a za třetinu původní ceny. V předcházejícím účetním období byla na přechodné snížení hodnoty zásob vytvořena opravná položka ve výši 50 %.


b) Slevy z dodavatelsko-odběratelských vztahů, jejich druhy, charakteristika a podmínky uplatnění

PŘÍKLAD 2
Slevy z reklamace

Dodavatel poskytne slevu odběrateli při prodeji výrobků (zboží, služeb). Jde o slevu před úhradou faktury.

Sleva poskytnutá odběrateli po zaplacení dodávky se vyúčtuje na účet 325-Ostatní závazky, když se mění pohledávka na závazek se s odběratelem vyrovnat.

PŘÍKLAD 3
Sleva z reklamovaného zboží

Firma nakoupila od dodavatele zboží, které v celém objemu reklamovala. Dodavatel reklamaci uznal, poskytl na tuto dodávku slevu 30 %. Reklamovaná dodávka je však v době poskytnutí slevy prodána a dodavatel vystavil na uznanou částku dobropis.

Dobropis byl poskytnut

v roce prodeje zásob;
v následujícím roce;

Po uskutečnění prodeje zásob není důvod k nižší prodejní ceně.

Náhrada reklamované částky dodavatelem ve formě náhradní dodávky MD 131 (132)/D 315
Neuznaná částka reklamace se zaúčtuje jako škoda; pokud se jedná o relativně běžný provozní jev, MD 549/D 315;
Reklamační nárok může být dodavatelem uznán a vypořádán nebo odmítnut. Pak zpravidla dochází k soudnímu řízení, jehož výsledkem je uznání oprávněnosti reklamace odběratele nebo zamítnutí. V případě zamítnutí reklamace musí být pohledávka odepsána a projeví se u odběratele jako mimořádný náklad, který ovlivňuje hospodářský výsledek.

PŘÍKLAD 4
Promítnutí slevy z reklamačního řízení o zboží do ceny dalších dodávek

V případě zamítnutí reklamace musí být pohledávka odepsána a projeví se u odběratele jako provozní (event. mimořádný) náklad. U reklamačního nároku vůči dodavateli je nutno též uvážit daň z přidané hodnoty k reklamované částce jako snížení pohledávky za finančním úřadem1.


PŘÍKLAD 5
Vrubopis při nesplnění smluvených podmínek (neudělení smluvené ceny)

Firma uzavřela s odběratelem smlouvu, že pokud ten neuhradí fakturu v domluveném termínu, zvýší se cena o 8 %, tzn. původně nabídnuté slevy (záporné skonto, viz dále), nebude využito. Faktura nebyla v termínu uhrazena, dodavatel vystavil k původní faktuře vrubopis (způsob evidence zboží B).

Množstevní slevy

Původním významem množstevní slevy jsou odvozeny z množství nakoupených jednotek dealerem či z finanční hodnoty nákupu (v %, ks, Kč). Jedná se o úspory nákladů za přepravu, plnění objednávek a účetní operace, zájem o umístění velkých zakázek, uspokojení potřeb dodavatelů, nutná analýza užitků a nákladů cost benefit. Kumulativní množstevní slevy bývají vázány na celkový objem nákupu, módní věci, omezenou trvanlivost, skladovací náklady. Jako představitele v přeneseném významu lze uvést i rabat na sezónní zboží mimo sezónu.

Jako představitele lze uvést rabat na sezónní zboží mimo sezónu.

Rabat se vypočítává často přímo na dodacím listu z ceny bez DPH, fakturovaná částka je již po odečtení rabatu. Systém rabatu musí být dobře propočten, aby poskytované množstevní rabaty nenarušovaly výsledek hospodaření. Sleva je smluvně zajištěná.

Hotovostní slevy

Charakterizuje je nabízená diskontní sazba, specifické časové období, během něhož je nabízena diskontní sazba, časový limit pro úhradu celé faktury, pokud není slevy využito. Běžně uváděné podmínky: 2/10, n/30 (30 dní splatnost, 2% do 10 dní). Příhodná roční sazba má pozitivní účinek na zdroje dodavatele, urychluje přeměnu pohledávek v peníze. Snižuje se i kreditní riziko a náklady na vymáhání pohledávek.

Skonto - sleva při úhradě faktury před dobou splatnosti.

Pro účely daně z přidané hodnoty a účtování je třeba rozlišovat skonto jakožto:

Cenovou podmínku: cena je konečná, smluvně podložená, výpočet je uveden na dodacím listu, faktuře, smlouvě. Poskytnutím slevy dochází ke změně ceny za dané plnění. Sleva z ceny může být poskytnuta před vystavením daňového dokladu, pak je základ daně stanoven s ohledem na tuto cenu, nebo až po jeho vystavení; pak je oprava základu daně uskutečněna prostřednictvím daňového dobropisu; § 13 a § 14 odst. 6 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
Platební podmínku: původně sjednaná cena se nemění; ke zvýhodnění dochází až po zaplacení, nejedná se o slevu z ceny, k úpravě závazku DPH (§ 42 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty), ani nedochází k vystavení daňového dobropisu. Z pohledu daně z příjmů se jedná o daňové účinný provozní náklad. § 15 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Výše skonta je ovlivněna výší úroků, rizikem daného dodavatelského úvěru, zájmem dodavatele na rychlém inkasu; bývá proto vyšší než obvyklý úrok. Stejně jako u ostatních slev se může účtovat v roce dodávky minusem do výnosů, v dalších obdobích do ostatních provozních nákladů či minusem do výnosů.
Může být evidováno na zvláštním účtu výsledkovém -Dodavatelská skonta. Svá pravidla má i záporné skonto, např. při stanovení ceny nebo úhrady za zdanitelné plnění ve vazbě na termín jeho zaplacení.

PŘÍKLAD 6 Skonto - cenová podmínka

Firma poskytuje skonto 3 % z ceny včetně DPH při zaplacení odebraného zboží do 3 dnů při splatnosti faktury 10 dnů. Za dodávku bylo sjednáno 60 000 Kč s DPH.

Za 3 dny zboží zaplaceno ve výši 58 200 Kč, základ DPH se nemění. Plátce přizná a odvede 9 294 Kč; odběratel uplatní nárok na odpočet 9 294 Kč

PŘÍKLAD 7
Skonto - platební podmínkaFirma, dodala zboží firmě B v hodnotě 100 000 Kč. Později oznámila nárok na 5% skonto v případě, že odběratel uhradí zbývající částku do 10 dnů.

PŘÍKLAD 8
Skonto - platební podmínka, při odpočtu z následující faktury v tis. Kč:

Bonus

Bonus patří mezi nejobtížnější slevy svou náročností na orientaci v účetnictví a daních, danou jednak rozdílností časového vypořádání (finanční a cenová podmínka) a jednak způsobem plnění (peněžní a věcná), zejména pak spojená s platbou DPH. Je třeba respektovat časové odlišení. Pokud by úhrada bonusu byla zpochybněna, tvoří se opravná položka. Jedná se o odebrání určitého množství zboží nebo překročení (předem sjednaného odebraného množství), určité výše fakturace ke konkrétní dodávce v okamžiku zdanitelného plnění, splnění dodávky Zpravidla velké obchodní podniky mají rozpracován systém, menší obchodní podniky řeší situaci předchozími způsoby.

PŘÍKLAD 9
Poskytování bonusu jako odměny dealerům zboží

(potřeba uvést ve smlouvě o prodeji zboží či obchodním zastoupení). Jedná se o daňový příjem Bonus:

Poskytování bonusů jako odměny dealerům zboží:

1 Pro účely vratky odvedené DPH je daňový dobropis na pohledávku možno dlužníkovi vystavit pouze v případě zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění (potřeba prokázat, že došlo k vrácení poskytnuté služby a z jakého důvodu či při snížení ceny na základě kvalitativních, dodacích a jiných podmínek sjednaných u zdanitelného plnění - zde nutno prokázat, že došlo k oboustranné dohodě o změně uvedených podmínek).

5. Tato směrnice je závazná pro všechny e-shopy provozované společností Dana Barochová.

Společnost Dana Barochová stanovuje účinnost vnitropodnikové směrnice na dobu neurčitou.

 

Ustanovení zrušení objednávky v náhlých případech :

ZRUŠENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY NAŠEHO E-SHOPU - Dana Barochová

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:

A) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.

B) Dodavatel změnil cenu nebo zvýšil náklady na zboží.

C) Zboží došlo od dodavatele poškozené, nekompletní nebo jinak neodpovídající kvalitě k prodeji.

D) Dodavatel již nemá náhle patřičnou barvu zboží, která je vystavena a požadována zákazníkem: v tomto případě e-shop objednávku zruší, vystaví jinou barvu skladem a zákazník si může objednat zboží v jiné barvě pokud mu to tak vyhovuje.

V případě že zákazník zboží již zaplatil platbou převodem na účet, jeho peníze mu budou vráceny na účet zpět.

 

Save